RINO GAETANO CHANNEL

22 settembre 2006

 

Fiur' d' marang' e d' zucc'!!!

Dop u sposaliz' d' Bred Pitt e Angelin Giolì, jè arria't ù mumenn' du vir' matr'monije' d'll'ann, ch' tutt' l' cristjiene ca fatijan' a' Mostaccen' stè' sp'ttev'n:

Augur' ie fil' masc'l!!! Anz' no, jè meggije femm'n cinnò pigghian' ù nas' dà tan's...mocc' cè cos'!

21 settembre 2006

 

Sciam' à Pariscjie!!!!!!

Finnalmen' jè erria't ù timp' d' sciè a Pariscjie!!!!!
Stù uik-enn' cù Gug, Laura e Benoit Burdell ci 'spett'n nù sacc de avvent'r, accomm stè scritt "a ùecchiè" sus ù blòg d' Benoit.
Ci nù ten pascjienz' d' sapè cè cos' amm'accumbinè dè sus, pote vedè n'anteprim' (satt' satt' a rialt'):


Benoit: Cèbueno muv't c'amm scinnè dò!!
Cèbueno: Ma sim' sicur, nun cjè megghiè 'spitt' à fin'!Benoit: Dop' ù casin' du Concord, in Francji' amm'nvenn't l' vul picch-sold nuev' nuev'....
Cèbueno: Scus' Benoit, n' c' pigghije l'aer' da nù sacc' d' tiemp' e nù saccjie ce stè d' nuev'. Minch', pirò nù cost'n nu cazz'.
Benoit: Sinè, nù paje nù cazz' piccè nun c' stè l'aerport quann'arriv'Cèbueno: Mocc ' accomm' jè bedde Pariscjie da sus': à Turr' Iffell, ù Mulin Ruscjie, Notre Damm, ù Mulin Ruscjie, les sciamps alizeè, ù Mulin Ruscjie, le luvre...
Benoit: Nind Mulin Ruscjie! Nù c' stè tiemp! Anz' jiev purt't tutt' quidd c'agghi' mis' sus'a list?
Cèbueno: Sine quidd ch'ev scritt' sus ù post
Benoit: I ù parcad't?
Cèbueno: U' parcad't?!? Nù c'stev' scritt'...
Benoit: Azz...Cèbueno: L' muertttttttttt d' mamttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!Laura: Gugliè, svegliallo che ammo arrivati!
Gug: Chi è, ca success? ....U' cazz duvevam' scennere prima, amm' arrivat n'goppa o' capolinea!!!!!


.....Cuntinu', cuntinu', a'vogghie ca cuntinu'!!!

19 settembre 2006

 

Innuv'nat ci jè?


Ci cazz' jè ù cristjiane 'nda fot? Tutt' quann' avrit' ditt ca sicuramnt' jè Giuliano Sangiorgi, quidd d' Nigram'r.
Bah a discere u vere jè jidd', ma ci vidit megghie a fot', a ci assumegghie stà facci' tonn', ci jè veramenn' stù cristjiane, cè fascjie 'nda vit' suje?
C' sapit' à rispost' scrijat'l jintr' nù cumment ie u prim' ca la'nnuvin' s' pigghi' nient'd'men' ca nù cartun' dà fantastic bir Raffo!!!!!

12 settembre 2006

 

Nù blòg sanz fruntijer

Dop' ù grann' succes dù blòg origin'l ie spint dà nù bott d' crijstijen cà vol'n 'mparaje ù cebb'ones, je nat' a grann' richiast' 'a virsion' italjen dù blòg d' Cèbueno.
Ie vist' cà duvev diffonn'r ù cebb'ones 'ndù munn', nù m' putev' scurdà l' cumpagn' francijs, ijnglis' e d' tutt u'munn' fascjind' anc' à virsion' ijnglis' e francijs...
Nù putev' nun soddisfaje à vuestr' sit dè cùltur cebb'ones 'nv'tann'v à esplùrajie stù blòg, megghije c' ve fascjit' quarc' buttiglije d' Birr' Raff', à birr' "naziun'l" d' Tard' Nuestr'.
Spir' cà putit approffunn'r à canuscenz' dù cebb'ones cù stù blòg gimidd.

08 settembre 2006

 

Priparat'v pà Nutt' Bianc


Quèste jè à prim' vot' ca m' fazz' A Nutt' Bianc a Rom' e gia da mò stoc stanc muert'. So' gia du' ser' ca torn' a case all'alb mizz'mbriach, cu Benoit ca se scurd' l'talien e cumenz'a parl' leng' scanasciute ca t' sembr' d parlà cu gl' hobbit e l'elf d' Tolkien. Inzomm' aggh' fatt' a se'mana bianc!
Mò nun sacci' pr'pr' accom' agghi'a'fà a scè 'nnanz' st' ser' e ce vuje stat' accis' cum'a mije v' vogghi' dè quarch' buen' cunsigl':
* Durmit' a maten'
* Pi'iat'v tr'/qattr' cafè
* Mittit'v 'i scarp' cummud'
* Cuprit'v ca 'na cert'or fascjie fridd (accom' direbb' Giampaolo)
Devert't'v e nu sciat' in bianc!

07 settembre 2006

 

Je nat' u' blog de Cèbueno !!!!!!!


Teng' nà bella nutizia pè tutt' l' uagnon e l' uagnedde: agghi' criet' ù blog mje.... Jè nà grann nuvit' jind u' munn d' l' blog: jè l'unic blog auù munn in c'bunnese!!!!!! C' ù legg', jimp'ra u c'bunnese, pirò avit avè nù picc d' pazienz, piccè je nu picc difficil. Scusat' p' 'a grafic' ka fascije pr'pr scijch'f, c' tinit' nu picch' d' pacijenz' l'aggiust'.

N' vidim' prest do.

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?