RINO GAETANO CHANNEL

30 gennaio 2007

 

Stev nà vota nù bloggher

...ma mò jè nà blògstàr...Fìn

29 gennaio 2007

 

P.A.C.S & D.R.I.N.K.S.


Purtat'c Autr Càscia Sub't!!!

25 gennaio 2007

 

Maiel', purc' e tart'rug' puerch'

Dop' à grann' cin' medialogggic' au Roxy Up, iecc' à cron'c dù siconn grann ivent d' l'ann: ù bacc'nel medialogggic' ad Ariccie. Nà sirat dovv gran part d' nuje ev'n sustituit ù proprie sang cù ù vin, n'dù cas mjie l'agghi' m'sculat cù à birr ch' orameji jè ù 70% dù tissut cunnettiv niuronel.
Nà sirat in cuie n'amm fus cu ù munn suine e n'amm assimilet l' gin, l' amm fus 'nziem all' bes azutet du nuestr dna. E cussi ora a citosina s' leg a' guanina, l'adenina a' timina e a' purchettin vè d'amur e d'accuerd cu à romanellina. Disciem ca ù munn vig'tel jè stet iclisset dà stù fium d' affetteat ca s' 'spanneve sus nà tavulet d'l' sol't' 20-25 cummensel, riquisit min'm affinch' nà cin abbi' ù standard medialogggic'.
Ma nù jè stet à solit sirat' magn' e biv à vuluntè. Amm' trattet tim mult 'mburtant' accomm à prutiziun d'l' spicji 'n vi' d'istinziun e à scuttant'ss'm quistiun d'l' pacs. Ma puje sarè p' ù cuntinu' via vej d' brocch' d' vin', sarè p'ù lint'rvenn' d' nù famus itol'g africhen, sarè piccè amm' cunvin Babb' Natel cà ì fest' sò firnut o sarè stet l'iffett d'l' fittuccin' cù l' funghett allucinog'n... 'nsomm', a nù cert punt l' dòje cucent' quistiun s' sò fus ie hann' dat' vit' a n'otr dilemm dà civiltè cuntemborane'je: "P' salvè l' tart'rugh' d'l'istinziun, jè liscit 'ntrodurr' pùr p' lur ù pacs anfibie? I jè liscit allarghè stù patt' d' sulidarietè a nà tirz figur'? Ie stù "tirz 'ncummud" pot' appart'nè a nà spicij d'vers o add'r'ttur' venè da n'otra galassi'? Iebben, indr' à nuestr piccol minz d' umanitè amm' spirim'ntet ianch' chist:


--> Fot' Gug, --> Fot' Benny Ben

18 gennaio 2007

 

Cinq' còs' cà nù sapit d' mije

Accom' propost' quarch' dije arrèt da Gug, raccolg l'anvit a svelè 5 còs cà nù sapit d' mije. Jè' 'nà sitt'men cà stoc a pens' còs agghi'à scriv 'n stù cazz d' pòst, piccè jè davvir diffiscjil truvà quarcòs cà nù sapit d' mije vist cà pozz iess'r riassunt accomm' l'uniun d' dòje pirsunagg famus: Bender e Brad Pitt. Quinn' sò sitt dije cà stoc a penz ossess'vamint a stà list anch a scap't dù lavor', cà jè scinnut dà 20 a 5 minut a dija. Vidim còs iesse for':

1) Giùrn feje ann' arriet a cas doje cuntravvenziun, accomm' augurije d' bbunn iann, da ù commun d' Rom. E d' stà còs vogghie ringraziè ù sinn'c V€ltroni.
2) Teng' nà cicatriscije piccenn' sus ù labbre supiriur su à sinistre, ca risal a li tiemp' di medi, causet' d' nù cumbagne d' class mintr fascivem à scherm cù l'ambridd. E d' stà còs vogghie ringraziè stù mije iex cumbagne d' class'.
3) Quann' tenev 5 iann ie no' tifev nisciuna squadr dù pallun, scjiev a ù Luna Park addovv ev' vinciut nù super-Tele russ'ner' ie divinnett milanist. Poje, siccomm' indr à class meja ilim'nt'r ieran mizz juventin ie mizz milanist, descjis' d' divennè interist, accosì giùst' pè differenzierm e p' divennè ù cap' dill'ntirist' dà class, sul jie appund'. Ie dop cà l'Inter vinz l'ult'm scuditt nel 1988 sus ù camp, (quidd rialet dà federaziun e quidd vint sinz juve e cu ù milan dipriss nù val'n nè mò nè meje) dicis' d' passè à juve piccè tenev mult' cchiù scuditt d' l'otr ie nisciun maje l'avviss supiret; e da allur nù agghie cchiù cangit' à fid calcist'c.
4) Agghi' sembr purtet l'araloscie a destr' piccè accusì a cazz in'zeje a mitt'mirl a destr poje quarcun' m' diss ca s' purtev a sinistr; quann' chijis l' mutiva' nù m' sepp' dèje nà rispust val'd e quinn', fangul a tutt, l'agghiè sembr mis a destr.
5) Agghi' fatt' à tis d' laur'ee sus ù kirn'l d' Linucs, pa à pricisiun sus alguritm altirnativ' d' gistiun dà memorje p' diminuì l' tiemp' d'isicuziun. A' còs bedd jè cà nu agghi'maje cunsignet ù codiscje, cà rimen d' maje isclusiv pruprietè e fangul a tutt l' gpl, e quann agghi' cunsignet à tis agghi' rassicuret ù rilatur cà l'ubiettiv ieran stet raggiunt' ie ch' tutt funzionev a meravigghie. Ed jè à veritè. Ma riman' ù fatt ch' ù codiscjie ù teng' sol jie e quinn ù munn' ad'à fè a men d' ridusciere ù timb d'isicuziun d' circ ù 30%.

Bin, iora m' cunuscit mult migghie d' prim' ie p' chiss mutive soc giè cà m' avit'rit ma accomm discjie De Andrè "se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo".

15 gennaio 2007

 

Chieti Caput Merdae

Uik end a Chiet' cull'amiscije mije ca canosc da 'na vit. Ie manc amm arriet c'amm cumb'nat nu casine:

U tirz dilinquet jè u grann Benuà Burdell ca fasciv i fot. In realtè nu iera na banc piccè c' cazz m' n'agghia fà d'l dirras cinò p'accattamm' baril d' alcole p'll circuiet raffo-neuronel e quinn tand val sciè direttamann au sued e rapinè nu bar! M'accom avit vist suse na'sciut propria mal e n'amm'ccuntentet da linf vitel d' tutt l' buen cebbunis e n'amm fatt for a scort pirsonal maija d' Birr Raffo:

Comunq nù sciat' maia a Chieti, ca a chiam'n à "cittè dà camumill" ddov nù succid maji nù cazz i stè sol l'univers't grann c'ann mis dò 'n stù pais d' merd chien d' gint 'nut'l, cuntadine cu l' sold e cafun d' merd ca nù sap'n manc mett'r doie parul d'itagghian' 'n fil, cà'mpedisc'n all'lucal d'aprirs p' tutt l' studint ca stonn ma sò sol buen a'ffittè i cas'r scjhifus a 300€ sol piccè stè vicin all'univers't.300€? Ma cazz', tand val a pen ca m'n' voc suje a Casilin ca risparmij, ma'lmen stoc a Rom no suje ù cucuzz'l d' nà muntagn dimentichet d' tutt l' diji sinz passet, sinz prisent e tand men future. E poie c'f'stigg ù compl'ann cù l' patatin ie a coc col ie mitt nù sott fond d' Rinat Zir t' chiamm'n l' Ticsas Rengers all 22.34 piccè quann ev'n firnut d' veders "Amici" o "Distretto di Polizia 18" s'ann'à'sciè a cur'cars e t' tras' ijndr'a cas ligiun d' suldet ca nù ten'n nù cazz da fè, piccè nù pozz'n arrestè l' figghie d' gent' nfluent ca si fascjen cu à cucain cinnò a' carrier s'n vè a puttan, e t' fascijen ì mult pù casin, s' nvend'n ca tu "sporc comunist drugat d merd" l'è 'nsultet piccè l'e ditt "prego, accomodatevi pure" e t' mann'n nanz' nù giud'c c' dà'na vann s' trov lu candid eserc't dù bben tutt' vestit buen e dall'otra vann stè nà "minaccije dà sosietà, nù suvversiv anarch'c marcsist magn piccinn" cà sa dà rinchiud'r p' nù purtà sus'à cattiv strad l' "figghie d' papè" ca s' spipp'n coc a distr e sinistr... MA SCIE' FASCIJT' AFFFFFFFFAAAAANGGGGULLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!! Quinn, gen'tur d' oscjie e d' dumane vulit ben all' figghie vustre ie p' nesciun' mutiv aù' munn nù mannat'l a studiè in abruzz, emarginiem stà terr d' merd cchin' d' gent' d' merd' ca ioffr sol merd' in'cambije d' €€€€€€€€€€€€€.

10 gennaio 2007

 

Uapp Uars

Dop' ù grann' succiss' d' "Totò, Peppino e Benoit a Parigi", ad'assè prist' ijdr' l' megghie cin'm d' Mustaccien ù sicond iepisud da sag': "Totò, Peppino e Benoit a Napùl' - Uapp Uars". U' film ev stet giret' ijndr'a spend'd Reggia d' Caserta, la a rocc' medievel d' Caserta Vecchia e l' stritt' stritt' Quartieri Spagnoli e a sceneggiatur purt a firm d' nind'd'men George Lucas :

GugDartFener, ù lat' oscure da panz, s' men' p' pigghià u trouen dù Regno dei Due Uappi e dop' na dur' lott cù dù brutt ie periculus cristien ch' s'ncazzan': "Uè qui non si può stare" s' mitt vitturius 'ndà Reggia.

M' l' ribbidd' nun c'stonn a suttumetrs au tirann' ie direttamint dà Cebbuonie ven' ad aiutè l' pov'r cristien' 'na figur' scur' ie mustrus', ca pigghie form umen e s' trasfurm' in YodaBbuen, ù lat' scur' dà birr' scur'.Ma à situaziun divenn' drammat'c quann ven' Obi-Benwan Kenobi, ù lat' scur' dù gilet' ie periculuss'ss'm stirm'natur d' gileterije (anc' da'nvirn). U' su' scuep jè apprufitter dà uerr civil p' rubà ù Visuvie e purtarl' au Luvvr, com' d'ntica tradiziun' m'lleneri' gallic.
Ma nunnè dimentic'm'c dù Jedi, figghie sigrit' d' GugDartFener e d' Atteone, ca dop' ch'ev spiet Diana ca s' dep'lev fuje trasfurmet d'a' deia ijnd'na padd d' pil pà lescie dù contrappess. E ammà citè pur Lux Sky Cebbuer, ù lat luminus' dà birr chier, clon' dù cuscine d' Cerere ca dop' ch'ev aret li Campi Elisi di San Tammaro sà sciut' a'mbricà cù Taras, ù figghie dù die Nettuno, e da dò venn' for' à Raffo ca poje venn' dunet' all' Egizi ca'a chiamer'n Nilo e da via Nilo s' sciev all' acquaiuola rinchius' p'sembre ijndr'à na nicchjie ca offr' à suje miscel' esplusive d' limun' a prizz trascendentel' e da ù prizz dà limunet venn' for ù Pi Greco e quinn tutt'à giumetrjie p'tag'r'c, piccè Pitagora ier' ù prù-zjie d' Pulcinella ca scuprì à coniugaziun' dù virb "Ecco" e pujie s' cunnigget' cù Colombina ca fescjie GugDartFener e Obi-Benwan Kenobi cà sò l' cluen d' Ridge ie d' Charlie Chaplin ca fur'n'mprigiunet' d' Carlo V ijndr'ù fusset d' Capua ca veniv'cchij'nnut d' lev dù Vesuvio quann' vinev'n l' spagnul' ca cussì s' putev'n lavè l' men' prim' d' mangiè, ma venn'r tutt' sterm'net dall purziun ipucal d' frittet d' maccherun 'cchiena 'cchiena d' muzzaredd d buf'l dà vir madr d' GugDartFener, ca venn' battezzet' da ù Monacone ca scijev' girenn' a fars baciè ù curdun'............Vabbè com' avit capit jè nù filmun, nù pirdit'v'l assolutamind!!!

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?