RINO GAETANO CHANNEL

28 giugno 2007

 

Dà Man'c a ù Guelf d' Tard' Nuestr'

3000 kilom'tr d' distanz'. Timp'rature doppjie. Sol' incuddet' a ù scjil.
Nù bedd' zùmp' climat'c c' putim' cuntrastè sòl cù nà flott' d' Birr' Raff'. Eh si, piccè à fin' più c' 'ndù màr', ù mjie un'c ubbiettive jè m'narm 'ndù nù màr 'nfinite d' Birr' Raff' e nutà fin' cà cirros' nù cj siper'. Amènn. Anz' STAPP!!!

P' cj vèn, ricuerd' cà sò doje l' puent' d' raccolt':
L'appuntamind' jè attuern' all' 18-18.30, cù tindenz' cèrt' e inevitabb'l a ù ritard'...
Circhet' di scjierv'n dà ù lavur prìmm' ca putit. Ije m' n' putev' scjiè pùr mò mà agghjie angòr finescj'r ù gir qutidien dù Rider. Purtat'v l'issinziel' vist' c'ammà stè poc' jiurn'. Jè cunsigghièt purtars' nà crèm' suler' cù protezziun 'nfinite p' circhè d' limitè l' dann' dù sòl' cebbunes'. Birr' none!!! A truvem dè anziem' à parmigien' c' stè pr'per nonn'm....

20 giugno 2007

 

Maturit' 2007: Pròv d'Itagghien

Accomm' tutt l'ann ècc' à sòl't discussiùn' sù ì tràccj' dà maturit'. E jie pùtev' stamm' cìtt'? In tu'rjie sì. Mà st'ànn tèng ù blòg e agghi'à tirà nù picc' d' mèrd sù stù fàtt. Pigghiam ù sàggjie brèvv' e c' còs' pùtev' àssè...Dànt'!!! Vabbò, stè parlem d' chist vìrs:

Tra il fiume Topino e il fiume Chiascio, l'acqua che scende dal monte scelto dal beato Ubaldo come eremitaggio, digrada la fertile costa dell'alto massiccio del Subasio,
dal quale Perugia riceve verso Porta Sole i venti freddi d'inverno e caldi d'estate;

Mò vogghjie sapè cè mèl ev fàtt' nù ùagnon' ù 20 d' giugnjie cù nù cav't àssùrd, cùll' vacanz' viscine, l'ùrmun cà s' stònn' à fascji'n nà cànn' à Ibbizz', ù pinsjier' d' scìè fòr p' l'Univers'tè, ..... p' merità d' sùffrì òtt' fùttùt' lunghiss'm òr à tirà fòr dà st' virs' dù càzz nù sàggjie dù càzz!!!! Cà poje nùn' cj'agghie càpit' c' càzz iète nù sàggjie??? A c' fùttùtt'ss'm' minghie serv'?? Cj jè cùdd bùc' d' cùl' tràpanet' dàll' watuss' ch'ev criet' stà cagahet' culussel!!!!
AVAST!!!!!
C' CAZZ C' FESCJIE NU UAGNON CU STA PARAFR'S D' MERD'!!!!!!!!!!!!!! SCOL' D' MERD'!!!!!!!!!! ALM'N 'NSIGNESS' AD AFFRUNTE' NA' VIT' DA PRICHERJIE ALL'UAGNUN!!!!!!!!
E vìst' c'nò ù fascjie, c' penz jie:

Una Vita Da Mediano d' Ligabue
à Una Vita Da Precario d' Cèbueno

una vita da precario

a recuperar colloqui
nato dopo che Biagi
avesse rotto i coglioni
una vita da precario
con dei compiti precisi
far guadagnare i commerciali
che ti vendono come schiavi

sempre lì
lì nel cesso
il TFR non ce l'hai stàtt zìtt
una vita da precario
da chi guadagna sempre poco
che il culo devi darlo
a chi ti sfrutta tutto il giorno
una vita da precario
che natura non ti ha dato
la fortuna di un contratto
a tempo indeterminato

sempre lì
lì nel cesso
le ferie non ce n'hai stàtt zìtt
stàtt zìtt
sempre lì
lì nel cesso
finchè ce la fai
finche ce la fai
stàtt zìtt
una vita da precario
da uno che si brucia tutto
perché quando hai pagato le spese
non ti è rimasto manco un euro
una vita da precario
lavorando come uno schiavo
anni di fatica e botte e
vinci casomai una cena aziendale

sempre lì
lì nel cesso
come uno stronzo stai lì
stàtt zìtt
e non dire
al cliente
che sei
di medddialogggìc
stàtt zìtt

12 giugno 2007

 

Avann' pop'l tarantine à riscuess'!!!

A furòr d' pop'l, l' tarantine ev'n ilitt' a ù ballottascie Stefàno Ippazio sind'c:
Ippazio Stefàno

66.271


76,3% Sinistra S.D.S. per Stefano
Lista Civica Lista Stefàno
Udeur Popolari
Nuovo Psi
Rifondazione Comunista
Verdi
Comunisti italiani
Dem.Crist.Autonomie - Dem. Cristiana


Giovanni Florido

20.618

23,7% Lista Civica Movimento Lista Florido
DL. La Margherita
Democratici sinistra
Di Pietro Italia dei Valori
L'Italia di Mezzo
Sdi


Cù' l' cugghiun' urmaje a tìrr' da mò, fùttùt fin' à fin' da à Di Bello & compani, ca sper'c nù s' fascji'n vedè 'ngir' ca cinnò l' pigghjian à sàssèt, l' tarantine ev'n scìlt à Sinistr' "radichel'", anch' c' vè spieghet' l'infiltrazziun' d'll'Udeur ca sal' cù piascjier' sus'ù càrr' d'll vinc'tur, dà Dem. Cristiana vist' cà l'ajiute d'll prev't jè sembr' buen' e dù Nuovo Psi cu ù suje Segretario Provinciale Massimiliano Di Cuia già assissur' 'ndà giunt' Di Bello e attualmind' 'ndaghet'. Màh... spiriem' c' ì còs' vònn mègghjie... tand' pescjie nù pòt scjiè e dà fùttè ànn' rimast' sòl l' dibb't...

08 giugno 2007

 

VITTORJIE!!!!!

Dòp ù maje pirsunel binvinute a chidd tirrorust' di Bush, jè succiss' chist':
Salta la visita di Bush a Trastevere Berlusconi: "Mi vergogno dell'Italietta": Su questo, Silvio Berlusconi ha commentato:"E' una cosa inaccettabile, torna l'Italietta. Mi vergogno". "E' una cosa - ha continuato il leader della Casa delle Libertà - da mettere in relazione a questa sinistra antiamericana. Credo che dobbiamo dispiacerci tutti perché questo avviene per la visita della più grande democrazia, che ci ha dato la libertà e la dignità. Questo è inaccettabile".

PRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
UAAHHAAUAUHAUHAUHAU


A' pissiconen', à cchiù "grande democrazia del mondo" n'à det' muert', distruzziun' ie mèrd' amm'r'chen à tutt l' vann'...fòrs' à taje ev' det la libertà e la dignità d'll pitroldoll'r 'nz'vet' da ù sang' d'll 'rachen' e d' cristien' scumm'd accòm' Calipari.
A' pissiconen', dumen'c matine stè nù vòle Fiumm'cine - Uascingtòn, affritt't e prinot' nù puest'o...
SIM' NUJE
C' CJ' AMMA' VIRGURGNARC'
D' TAJE !!!!!


 

BUSH, VE' PIGGHI'T'L TUTT 'NGUL!!!

M'agghjie accuert c' nun agghjie angòr parlet d' Bùsh 'n stù blòg. E mò ca vèn in Itagghje stasir', nù pozz' fà à mèn d' fall' ù binvinùt':

ASSASSIN'
TERRURIST'
GUIRRAFUNNAJIE D' MERD'

Bèn', mò c'agghji' salutet' l'osp't' d' stù uikende, ù vogghjie ringrazziè p'll' bluècch' stradel c'annà fè a Ròme p' pirmittè c'ù suje flacc'd cùl' ienchii pot' scìè 'ngir' p'll palazz' dù puter', vatercano e commun'tè d' S.Iggidjie à Trastiv'r'.... mà s' pot' sapè cè càzz' à scìè fè dè? P' parlè d' pascjie? O màgher' vuè piazzè battirjie d' mìss'l pùr a Trastiv'r', accussì c' t' schitarr' contr' Andrea Rivera ù fescjie fòr... e quidd'otr tirruriste d' Cheney a'ddò l'è lassat'? A càs' à lucidè l' mìss'l p' l'Iran... nò, piccè jè 'mburtand' l'igji'n' d' nà tistat' prim' cà mìtt 'ngul à nù sàcc d'innucend'...
Vabbò và, anch' tù è'vùt à tò' part' d' merd' uffirt' dà stù blòg. Mò passi'm à part' com'c dù pòst:
Stì còs addà'cchiè p' stràd' girann' p' Ròme, otr' ca livà d' minz muturine, mac'n e càssunett'...l' càssunett'?!?.... ma l' lèv'n pròprjie mò cà vèn à mùnnèzz!!!

01 giugno 2007

 

RIN' GAITEN' DEI

Finalmenn' jè arriet' à djie ca stè 'spittav' da nà vit'. Nò stòc a parl' d' mannà affangùl' ù Baff' Ruess' ma d' l'attisiss'm:
RIN' GAITEN' DEI
'Ndù vintisiis'me annivirserjie dà murt' d' Rin', accomm' tutt' l'ann, s' fascjie nà iurnat' tribbute p' l'indimind'chet' candauttor' crotonis' l' cuje canzun' nù murirann' maje!!!
E quinn' p' conclud'r buen' ù Maggg'c Magggjie Midialoggg'c, anch' piccè sim' ormajie trasut' 'ndù Gggiugggnjie d' Gggigggin', v' propon' dimucràt'c'mann' ù prugramm' d' dumen' SABBAT' 2 GIUGNJIE, prugramm' ca ogn' *.midialoggg'c.* jè
dimucràt'c'mann' 'nvitet' à seguì, cinnò l' fazz' tand' d' cul':
  • IOR' 10.00 (o comung' 'n à matine sinz' fè tròpp' tard') : Radune a ù Cimitir' dù Viran', addovv' ev'n mis' Rin'. Addò stè? Eiccan à cartine dù Viran', addovv' à A ind'c l'ingriss' principel' e à R à tomb' (Riquadr' 119 Cappidd' V). Cè s' fescjie? Eiccan ù filmet':

  • IOR' 22: Rino Gaetano Band 'n Cuncert' @ Stazione Birra. Addò stè? Sigue à simbat'c cartine:
C' nù iev' capit' nù càzz cù st' culuret' cartin', nò t' scjiè preoccupann', t' fazz' nù riassund' cù nà dittagljiet' màpp' rjipilugativ' ca nò truev' à scus' p' nò vinì:
CARTINE RJIPILUGATIV'
Mò, piccè dumane stè pur' à Fist' dà Ripubbl'c' ie mizz' Rom' stè 'ncasinet', v' cunsigghjie d' ivitè d' pigghià à mac'n, piccè pozz'n stè nù sàacc' d' strad' blucchet', e d' pigghiè à Metro B, scinnè a Policlinico, fars' nà cam'net p' Viale Regina Margherita e dop' nù kilom'tr sit' arriet' a ù Viran'.
V'ASPITT' NUM'RUSE!!!!!

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?