RINO GAETANO CHANNEL

27 ottobre 2006

 

Bunn' cumpl'iann Rin'


U 29 ottobr' sit tutt' 'nvtat' pè festessciè cù Iann Gaeten ie a Rin' Gaeten' bend, ù 56° cumpl'iann d' Rin'. L'appuntamint jè au "Big Mama", Vic'l San Francisc a Rip' 18. Sicc'm nun c' putim cchiù assistr a nù cuncert d'll' 'ndimentcabl Rin' Gaeaten, chist jè sicuramann' a megghijè occasiun' p'ascoltà a sù mus'c fantast'c chien' d' sign'f'cate. ce puje pr'ferit' chidd merd d' Ramazzott', Ligabuje, Tizien Firr and cumpani, ristat pur' iendr a chidd canzun d' merd e stat'vn iendr a vustr 'ggnuranz ietrn'. Ce, pirò, tenit nù minim d' curiosit' e ce vha rimast nù brisc'l d' dignitè music'l venit cù mije p' chist ' mperdib'l appuntamint .

20 ottobre 2006

 

Nù cav't pomeriscjie d' mizz' autunn'

Ult'm uik-end d'sol? Ciamm'a'fà? Uè Benua' sciam' au mer ca stè angor biedd tiemp. Via, amm pijat' a Pontin, amm' assut a Torvajen'c e amm' sciut a nà spiaggjie à uecchie, à scuprì nov lid' ie spiaggjie scan'sciut. Lassamm' a machn e n' ficcamm' ientr a cespugghije ie erbaccije fit fit addov' nu trase a luscjie e ... nu dev' trsè assolutam'nt; m' sent stran'e fazz nù pensier': "Benuà nunnè ca'mmassè a nà spiaggjie nudist' o d'll ricchiun'. Ie 'dovv' iemm' sciut spiccianne???
Nunnè fascime mancà nudd e finimm' ijnd' nà spiaggije d' "ricchiun tutt gnud"!!! Jè ver ca à Natur' jè bedd ma cè cazz' d' scjichif stav' dè! E quinn', fuscenn fuscenn n'ammà sciut da Sodom e Gomorr e amm'arriate a nà part chiù sicur' pè nuije e pè l' birr'...

Je a propos't d' birr'. Appen' amm'acchiat nù post tranqill', n'amm' accort d' nà còs' e amm' rimast d' merd': nù ten'vam nù cazz pè aprì i birr'..... NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!AOOOO stamm tutt calm. Guard' dò e dà ie cè stav': ù zaine nuev scuppiat di Benuà tenev' nù strat' di titan-OMEGA, manc' ca venev da Star Trec.
Ie prov e prov e prov, nu s'apriv manc pù cazz ma a fin jè l'amm fatt' ie amm' aszat au ciil accom' à Cupp du Munn iazsat' da Cannavar au ciil d' Berline...


Ie dop ca n'amm mbriacat buen buen, amm' accum'nzat' a fà l' stued'c cù l' sciuec' d' Benuà e amm' crijet' nuev tecnic' d' cumbatt'ment ningia accomm la "Peroni Death Rotation" e la "FlamBènoit Mortal Kombat"
A' fin' d' stà bedda jiurnate, amm' turnate a case angor miravigghiate dallu mer e cù la cunsapevullezz ca ci p' cas' stè vè sus'à liturane' viscin' a Turvajenic e vid' nà bannier aranciun'-vird cu a scritte CSI au cuntrarije, NU' T' FERMA' P' NISCIUN MUTIV MA FUSCJIE CI'NNO' SO' CAZZ' TUJE!!!

04 ottobre 2006

 

Coming Soon!!!

A Pariscjie s' sò finisciut' l' ripres' du film "Tre uomini e una Gioconda", rimaik du famus film d' Iald', Giuvann' e Giacm', ca add'assè prest' sol nell' megghie blòg d' Mostaccien' Est.
A' storije disce d'le burdell' d' tre scuppjiate ca teng'n nù'bbiettiv ambizius': ù ricup'r da Giucunn'!!!
C' l'ann' a fà stì uaglioni a ripurtà in Italije ù quadre o ann'à scuppiè dop ca sann strafucat ì baghett e l' pisant' furmagg' francis'???
...ci tinit pascienz' u saprit!
Chiss' sò l'attur' du film:
U' Frat' d' Zidan'


U pericul' stè sempr' ret' l'ang'l, anz in tutt l'ang'l d' Pariscjie stè sempr' nà strunzat'. Dò cè stè Cèbuen' cà canoscije u maistr d' Zidan.
Neffa

Tinibrus' e misteriùs, Gug s' ncciuppin' da Neffa e son' nù menù a "Les Flamm", nù locàl do' stonn' l' muert d' fam' e femm'n cu nù cul cà parl (e cè discev?...Rapsodus .no..,Raporusus .no..boh, c' me ne futt'!!)
A' Giuccun'

Mocc' cè sguard', e mò ci jè a Giucunn'?? Nunnè ca n'amm purtat a case chedd' sbagliet?!
Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, alias Benoit Bourdin, guid' tutt'quann' sott' l' curriduije dà mitropulit'n e co a suje Renault 5 se nnè vè dò e dà accomm ce'n ci stè rèt a Garde Repubblican.
Cèbbender

Cèbuen, ca fascjie Cèbbender, sà 'ddà fà almen' du' litr' d' linf vitel' pè scijè sus' a Turr Iffèll


P' fà stù film miraviglius amm'a discere nu grazi enurm a la famigghie Bourdin, c' nà uspitet' tutt' quann' ndù 'nù uik-end stupind' e indim'nt'cabl' e a ù piccinn Alexis l' vogghie discere nu: "CIAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO".

Ie nun ci putim nun ringraziè Vittorius Apulius Calabrensis, ca cu la bighe d'otr tiemp e sus' strad' d'otr tiemp, nà purtat all'airporto temp à temp cinnò cu cazz' ca 'vissm sciut a Pariscjie...

Stà  pag'n ev stat' fatt' cù Blogger. T' piascjie?